WANDELING #2 - GROENE ROUTE
De route is in totaal ongeveer 10 km

22

De Laagstraat ligt langs een afwateringssloot en wat lager dan de 50 m zuidelijker parallel lopende Hoogstraat. De sloot maakte vroeger deel uit van de overloop- of restgeul die we tot de Maas zullen gaan volgen. Tussen Hoog- en Laagstraat lag vroeger de boerderij de Bakelaer, waarvan de landerijen in 1677 een flink deel van de huidige dorpskom omvatten. De huidige boerderij de Bakelaer aan de Hoogstraat is in dezelfde periode als de kerk en pastorie gebouwd (eind 19de eeuw).

23


23.1 Boerderij de Poel (foto S. van Dijk)

Van de aan de Gartskampsestraat gelegen boerderij De Poel is bekend dat deze in de 15e eeuw deel uitmaakte van de lokale Benedictijner priorij en in die tijd volgens oude documenten een opvangtaak voor daklozen en hulpbehoevenden had: de aloude Charitas! De boerderij kwam net als de meeste andere boerderijen in het dorp later in adellijk bezit. De naam heeft te maken met de van oudsher wat natte omgeving.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


34.1 Bed&Breakfast de Loksheuvel (foto S van Dijk)

Het pad langs de wetering loopt ten noorden van het vroegere Eikelaarsbos dat tegenwoordig meer bekend is als het OJOBOS. Hier houdt de Overasseltse Jongeren Organisatie elk jaar haar vakantieweek voor de jeugd; in 2018 al voor de 65e keer. Vanaf het pad is er een goed zicht op de noordelijk gelegen Loksheuvel. Dit gebouw uit de 17e eeuw heeft in het recente verleden een flinke renovatie ondergaan en fungeert nu als Bed and Breakfast. De naam Loksheuvel duidt op ingesloten of afgesloten stuk.

Rond 1700 wordt de boerderij en de 4 morgen (ca. 3,5 hectare) van het “Loksheuvelse Bouwveld” voor 640 gulden verkocht aan Egbert Alexander Rengers en zijn vrouw Sophia van der Moelen. Zij zijn de heer en vrouwe van Sleeburg.

35


35.1 Bed&Breakfast de Hamelberg (foto W Kruijsen)

35.2 Boerderij de Munnikhof (foto S van Dijk)

In de benaming van de Hamelbergstraat zit de verwijzing naar een gecastreerd ram, die vroeger hamel werd genoemd. Ook boerderij de Hamelberg op nr. 3 beschikt over een gastenverblijf. Ten oosten van de Hamelbergstraat ligt de Munnikhof. Men gaat ervan uit dat dit de oudste boerderij van Overasselt is. De boerderij is gesticht door de Cistercienzerinnen van Graefenthal (aan de zuidrand van het Rijkswoud) en de eerste vermelding dateert uit het midden van de 14e eeuw. Deze zusterorde had in Overasselt veel grond en tenminste nog twee andere boerderijen: de Heidsche Hof en de Ewijksche Hof. In 1550 kreeg het klooster ook te maken met het beheer van de goederen van de Benedictijner Priorij Sint Wallrick die als eerste kloosterorde in Overasselt was neergestreken. In die periode was Sophia van Wachtendonk abdis van het klooster. Op de hoek Hamelbergstraat Sleeburgseweg stond een molen die in 1890 is afgebrand en niet meer is opgebouwd.

Audiofragment

36


36.1 Groot Sleeburg gesloopt in 1973 (foto werkgroep Worsum)

36.2 Slotgracht bij kasteel Sleeburg (foto H Joosten)

36.3 Steenovenskamp

Alleen de slotgracht herinnert nu nog aan de plek waar vroeger het kasteel Sleeburg gestaan heeft. Er zijn verhalen dat hier al in de vroegere Middeleeuwen een houten (motte)kasteel stond. In de documenten komen we echter pas in de 15e eeuw de eerste heer van Sleeburg tegen: Arnt Piek van Sleeburg. Via huwelijk en vererving komt het in handen van de adellijke familie van der Molen. Bij de openbare veiling van het adellijke bezit in 1852 is er van het voormalige kasteel al niets meer over dan een door een slotgracht omgeven fruitboomgaard!

Steenovenkamp
De veldnamen Steenkamp , Steenoven en Steenovenkamp zijn algemeen gebruikt. In Overasselt en omgeving kennen we De Steenkamp op Schoonenburg en de uiterwaard bij het vroegere kasteel Heumen.
De Steenovenkamp ligt hier aan de Kasteelsestraat en Sleeburgsestraat.
De betreffende percelen hebben deze naam gekregen omdat hier klei is gewonnen voor het bakken van metselstenen. Er zal hier ook een veldoven zijn geweest. Voor welk bouwwerk zijn de stenen gebruikt? Het antwoord moeten we zoeken in de naaste omgeving. Hier stonden enkele historische gebouwen: De Sleeburg aan de Sleeburgsestraat en aan de Kasteelsestraat het kasteel van Overasselt (Hibma Hoeve) en De Nagelhorst.

37


37.1 Vuurstenen bijl (22 cm ca 2500 vC) voorjaar 2018 (foto RAAP)

37.2 Reconstructie boerderij met spieker 3e eeuw nC Overasselt (foto Archeoweb.nl)

In het najaar 2017 en het voorjaar 2018 hebben archeologen voorafgaand aan nieuwbouw op het bedrijventerrein bij de Buurderij gelegenheid gehad om onderzoek te doen. Bij de aangetroffen voorwerpen zat o.m. een bijzondere vuurstenen bijl van 22 CM lang en ca. 4500 jaar oud. Vastgesteld is dat er vroeger een Maasgeul tot voorbij het terrein liep en dat het aangrenzend zandduin al vroeg gebruikt is voor menselijke bewoning. Er zijn restanten aangetroffen van een boerderij met graanopslagplaats (een “Spijker”) en daaruit is afgeleid dat in de 3e en 4e eeuw zelfs sprake is geweest van langdurige permanente bewoning.

38


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer