Landgoed De Zomp


Landgoed de Zomp (foto S van Dijk)

Hoogtekaart de Zomp en Den Tempel (bron AHN)

Buulenbos
Op oude kaarten komen we nog de inmiddels verdwenen boerderijen Grote en Kleine Zomp tegen.
Deze hebben plaatsgemaakt voor een landgoed waarmee niet alleen de oude naam maar ook veel van de oude natuur is teruggebracht.
Zo is de overloopgeul uit de periode van vóór de dijkaanleg hersteld en is een essen-elzenbos aangeplant.
Sporen van dassen kom je tegenwoordig op veel plaatsen tegen, maar de aanwezigheid hier van de bomen vellende bever is wel bijzonder.
Het huis bestaande uit drie wooneenheden is gebouwd op een terp en ervoor ligt een karakteristieke hoogstamfruitboomgaard.
Het landgoed strekt zich uit over een perceel dat van oudsher Bulenbos wordt genoemd.
Buul heeft meerdere betekenissen.
Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar het woord bult.
De Bulenbos wordt al vermeld in een akte van 1547.
Eigenaar was Arnt Pieck, heer van Sleeburg.
Halverwege de 17e eeuw wordt de Sleeburg met de Bulenbos verkocht aan Johan van der Moelen en zijn vrouw Mechtelt van Randwijck.

Later hoort dit perceel bij boerderij De Worsumse Hof.
Oorspronkelijk zal het een bos geweest zijn.
Begin 1700 is het perceel bouwland waar eikenbomen omheen staan.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer