Groen Erfgoed

Werkgroep “Groen Erfgoed” houdt zich bezig met al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Het vraagt om een bijzondere aanpak omdat het levend erfgoed is, dat maakt het uniek. En het groeit uit zichzelf door en stelt daarom andere eisen aan onderhoud, restauratie en herbestemming dan historische gebouwen of archeologische monumenten. De werkgroep stelt zich ten doel om onderzoek te doen naar en bescherming van groen erfgoed en beeldbepalende bomen binnen de gemeente Heumen. En bekendheid geven over groen erfgoed door middel van tentoonstellingen, publicaties, lezingen, wandelingen, demonstraties e.d.

Activiteiten in verleden en heden:
Het werkplan van de werkgroep Groen kent vooral langlopende projecten zoals:

- Organiseren van de jaarlijks terugkerende hoogstam snoeicursus
- Ontwikkeling en beheer Kievitshofdam
- Beheer Kasteel Heumen
- Jaarlijks terugkerend oogstfestival boomgaard De Elshof
- Inventarisatie historische heggen en wallen in de gemeenten Heumen en Wijchen


Inmiddels afgerond zijn onder andere:

- Oprichting landschapsbrigade
- Uitgave vernieuwde folder werkgroep Groen
- Organisatie wandeling “Langs historische grenzen” in het kader van de open monumentendag 2018


Werkplannen voor 2020:

 • 1. Werkplan 2020 (01), loopt, Groene bijdrage aan OMD 2020
 • 2. Werkplan 2020 (03), loopt, Snoeien boomgaarden Elshof, Monumentweg en Heumen Noord, advies
 • 3. Werkplan 2020 (05), loopt, Publicatie circumvallatielinie, vooronderzoek
 • 4. Werkplan 2020 (06), loopt, Oogstfestival Elshof, uitvoering
 • 5. Werkplan 2020 (07), loopt, Heumen aan het Water, vooronderzoek
 • 6. Werkplan 2020 (08), loopt, Inventarisatie Heggen en Wallen Wijchen en Heumen, uitvoering
 • 7. Werkplan 2020 (09), loopt, Visualisatie Motte Malderburcht, vooronderzoek
 • 8. Werkplan 2020 (13), loopt, Uitbreiding Heggen- en Knotbomenstructuur, vooronderzoek
 • 9. Werkplan 2020 (14), loopt, Herintroductie griendcultuur -teelt, hakken, bewerken, producten, vooronderzoek
 • 10. Werkplan 2020 (15), loopt, Herstel historische scheidingswallen/heggen, vooronderzoek
 • 11. Werkplan 2020 (18), nieuw, Bloemrijke linten, vooronderzoek
 • 12. Werkplan 2020 (21), loopt, Visualisatie Kroowerk Coehoorn, vooronderzoek

Leden/samenstelling van de werkgroep met hun Groen-cv / expertise:
Deze werkgroep bestaat sinds 2011 en heeft 5 leden. Allen zijn al jaren actief in het groen en het erfgoed, als vrijwilliger en soms ook als professional:

 • Jan Paul Bevoort, tijdelijk voorzitter, plannenmaker, waakhond en verbinder. Meegewerkt aan grondslag structuurvisie Lierdal, Basisplan compensatiegebied en Heumen aan het water.
 • Jef Gielen, een uitgebreide CV is hier in te zien.
 • Chris Hagele
 • Mathilde Hofmans
 • Ronald Jansen
 • Geertjan de Jonge
 • Anneke Meijsen, adviseur groen ruimtelijk erfgoed (tuinen, parken, landschappen), met kennis van groene historie, onderzoek, waardestelling en beheer.

Contactpersoon met email en (eventueel) adres:
Jan Paul Bevoort (tijdelijk vz)


Beide foto's zijn door Ronald Jansen gemaakt. De eerste foto is van het insectenhotel op het dassen compensatie gebied in Heumen en de tweede is van boomgaard de Elshof in Malden.

Meer interessante informatie & documenten:


© 2021 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer