WOORD EN BEELD

Activiteiten in verleden en heden:

In 2013 begonnen we als werkgroep ‘Immaterieel Erfgoed’. In 2014 werd het WOORD en BEELD, omdat één beeld soms meer zegt dan 100 woorden. De digitaal opgenomen interviews van (meestal oudere) mensen verwerken we tot verhalen. Deze verhalen publiceren we (altijd met toestemming van de geïnterviewde) op www.erfgoedheumen.nl of in regionale media als de Topic en de Dorpskrant Overasselt. Zie onder VERHALEN.

Bij de 70 jarige herdenking Operatie Market Garden in 2014 waren onze interviews onderdeel van een door Ben Arts jr. gemaakte film: ‘Overasselt in de oorlog’. Het evacuatieverhaal van Truus Janssen Saedt stond toen in de Gelderlander.
We presenteerden ons bij de Open Monumentendagen van 2014 en 2016 (resp. Watersnoodverhalen en Iconische personen uit Overasselt).
We bezochten de vertelochtenden in de Bibliotheek van Overasselt en bewaarden de geluidsopnamen. We publiceerden onze verhalen in bladen Topic en Dorpskrant van Overasselt. En daarbij streven wij naar het schrijven van kortere verhalen.
T.g.v. herdenking Operatie Market Garden 2018 organiseerden we een interactieve vertelochtend.


Foto 1: processie opstelling pastorie Overasselt.
Foto 2: sept 1944,Mina de Kleijn geeft drinken aan Amerikaanse militairen, Kerkstraat Overasselt.

Werkplannen voor 2020:

  • We gaan door met het verzamelen van verhalen (afnemen van interviews) en beeldmateriaal.
  • Het uitwerken van gehouden interviews in korte verhalen en publiceren op websites en in Topic en Dorpskrant.
  • Samenwerken met andere werkgroepen van het erfgoedplatform. Bijvoorbeeld met werkgroep de Heerlijkheden uit Overasselt. Om van elkaars expertise te profiteren. Wij willen graag hulp en/of begeleiding bij het maken van presentaties met film en Power Point. Wij kunnen bijvoorbeeld foto’s en geluidsfragmenten van verhalen aanleveren voor de wandelroutes.
  • Publiciteit geven als de boeken van Overasseltse auteurs in de bibliotheek van Overasselt te leen komen. (Mogelijk dat dat nog voor 2020 gerealiseerd wordt. Met Bibliotheek Gelderland Zuid heb je een lange adem nodig).
  • Samenwerking zoeken met gemeente Heumen, buurgemeente Wijchen en Rijkswaterstaat om te komen tot oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de watersnoodramp Oudjaar 1925. In 2025 zal dat 100 jaar geleden zijn. Hoe pak je dat aan.
  • Als wij denken dat op vertelochtenden van de Bibliotheek in Overasselt verhalen worden verteld die Waard zijn om te bewaren zullen we geluidsopnames maken.

Leden/samenstelling van de werkgroep:
Liesbeth Arts van Casteren (voorzitter)
Willy Gijsbers (secretaris)
Annemieke Arts-van Lin
Annie van Leuken-Biemans
Theo Dinnissen
Bert van Laanen (scannen van foto’s)

Meedenkende leden:
Piet van Casteren, contactpersoon museum de Lage Hof
Jacky Lindsen, verzamelt foto’s, films, verenigingserfgoed

Contactpersoon met email:

Liesbeth Arts van Casteren: woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com


Meer Informatie

- flyer Waard om bewaard te blijven

- Verhalen, opgetekend door de werkgroep Woord en Beeld.

- Verslag cursus 'Oral history' (2013). Liesbeth en Piet van Casteren hebben in maart 2013 deelgenomen aan de cursus 'Oral history'.
Ze hebben het bijgevoegde verslag gemaakt.

De werkgroep Woord en Beeld zoekt nog mensen die geïnteresseerd zijn om samen met ons dit erfgoed te verzamelen en te bewaren.
Dit houdt concreet in: interviews houden, verhalen uitwerken en bijvoorbeeld met kennis van de media, fotografie, film, PP etc de deskundigheid in onze werkgroep vergroten.

Opgeven kan bij de voorzitter van de werkgroep Liesbeth Arts van Casteren: woordenbeelderfgoedheumen@gmail.com.

Verhalen

De werkgroep Woord en Beeld verzamelt verhalen en gedichten die nog nooit zijn opgeschreven en de moeite waard zijn om te bewaren voor de huidige generatie en voor ons nageslacht. Wat mensen hebben beleefd staat niet in geschiedenisboeken en dat maakt historie juist levendig. Daarnaast verzamelen we foto's, (dag) boeken, toneelstukken, films en liedjes uit onze streek om te bewaren, te digitaliseren en voor een breder publiek toegankelijk te maken. Geluidsopnamen, films, foto’s en verhalen gaan mettertijd ook naar het Regionaal archief Nijmegen. We zien het Overasselts dialect ook als immaterieel erfgoed en bewaren het door, waar dat kan, in dit dialect te publiceren of geluidsfragmenten te gebruiken voor presentaties.


© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer