ARCHEOLOGIE

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologie is opgericht in 2013 en telt elf enthousiaste leden die in Malden, Nederasselt en Overasselt wonen.

De werkgroep stelt zich ten doel om onderzoek te doen naar en bescherming van archeologisch erfgoed binnen de gemeente Heumen. Daarnaast wil de werkgroep bestaand archeologisch erfgoed beschermen.
Tot slot willen wij bekendheid geven over het erfgoed door middel van tentoonstellingen, publicaties, lezingen e.d.

Activiteiten in verleden en heden:

 • het inrichten van vitrines in het gemeentehuis in Malden.
 • onderzoek naar de vondsten gedaan bij de opgraving van kasteel Heumen.
 • organiseren van een tentoonstelling over de 2e wereldoorlog in het kader van Market Garden 70 jaar.
 • onderzoek naar de historie van Het Gilde St. Antonius Abt, in Overasselt en het verzamelen en tentoonstellen van zaken het gilde betreffende zoals gildeboeken, zilveren schilden, vaandel e.d.
 • regelmatig overleg met de gemeente over het behoud van het archeologisch erfgoed en actuele zaken.
 • betrokken bij de archeologische opgraving in het Werklandschap Schoonenburg / Overasselt.

Werkplannen voor 2022:

 • Vitrines gemeentehuis: realisatie van een nieuwe inrichting van de vitrines in het gemeentehuis met archeologische objecten.
 • Expositie opgraving Schoonenburg: realisatie van een expositie over de opgraving bij werklandschap Schoonenburg in Overasselt. Het wachten is op het archeologisch rapport over de opgraving, waarin de resultaten van de opgraving zijn beschreven.
 • Leskist archeologie: onderzoek naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een leskist voor archeologie-educatie op basisscholen.
 • Onderzoek Romeinse wachttoren: onderzoek nieuwe uitwerking van de Romeinse wachttoren in Heumensoord.
 • Onderzoek Sleeburg: onderzoek naar de historische betekenis en resten van het gemeentelijk monument Sleeburg in Overasselt. Een onderdeel, onderzoek ter plaatse van de verhoging met omringende gracht met een magnetometer leverde geen duidelijke sporen op.
 • Vennencahier: materiaal verzamelen en schrijven van een cahier over de archeologische sporen in de Overasseltse vennen. Lopend.
 • Deelname aan archeologisch onderzoek: als vrijwilliger participeren in archeologisch onderzoek door gecertificeerde archeologische bedrijven.

Toelichting:
De werkgroep is bijzonder actief als vrijwilliger(s) bij professionele opgravingen, zoals Schoonenburg en onlangs bij de Valkstraat, in Overasselt. Wat Schoonenburg betreft verschijnt voorjaar 2020 het RAAP-rapport, aan de hand waarvan een expositie zal worden ingericht.

Leden/samenstelling van de werkgroep:

- Tess Doorewaard
- Mathieu Houben
- Frank Oerlemans
- Katja Zee
- Theo Groeneveld
- Marijne Magnee
- Petra Thijssen
- Rob de Loos

PS: Op de foto ontbreekt: Marijne Magnee.

- Voorzitter werkgroep: Katja Zee

- Werkgroep email: archeologie.heumen@gmail.com

Meer interessante informatie & documenten:

 • 03.04.2019: Frank Oerlemans van de werkgroep Archeologie heeft een interessant artikel geschreven over de vondsten die gedaan zijn op Worsum. Lees hier het artikel -->
 • 16.12.2018: Interview radio station RN7 Nijmegen, n.a.v. de opgravingen op het Werklandschap in Overasselt november 2017 en maart 2018 en de inventarisatie van de vondsten die in 1980 verzameld zijn bij de opgraving van de resten van het kasteel Heumen. Luister hier naar het interview -->
 • 12.2018: Tentoonstelling in het gemeentehuis te Malden. Kleine vondsten uit onze gemeente. Lees hier verder -->

© 2023 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer