Maasdijk


Maasdijk bij Erpewaai
Vanaf de dijk is er een goed zicht op de ontwikkeling van de oevers van de Maas.
Deze zijn enkele jaren terug van hun stenen beschoeiing ontdaan.
Er zijn nu volop kansen voor zandstrandjes, flora en fauna waaronder oeverzwaluwen, ijsvogels en libellen.

De vruchtbare klei in de uiterwaarden is goede landbouwgrond.
Vroeger hadden veel boeren er een perceeltje weide- en hooiland.
Nu zijn de percelen groter geworden en is er ook ruimte voor akkerbouw.
Daarbij zijn veel van de beeldbepalende Maasheggen verdwenen.
Gelukkig is er tegenwoordig weer veel aandacht voor en worden ze hier en daar weer aangeplant en gevlochten.
Na de laatste dijkverbetering is ook óp de dijk een vogelvriendelijke haag teruggebracht.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer