Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

programma 75 jaar Vrijheid in het Rijk van Nijmegen, speciaal Gemeente Heumen

Donderdag 11 juli vond in het Infocentrum WO2 Nijmegen de aftrap plaats van het programma 75 jaar Vrijheid in het Rijk van Nijmegen. Bijgaand treft u een overzicht van alle activiteiten aan die zich in de gemeente Heumen afspelen in september.

Lees hier het programma in de gemeente Heumen.


Nieuwsbrief Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Hierbij bieden wij u de eerste nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

---> Lees hier het eerste nummer.


Verslag Excursie van het Erfgoed Platform Heumen

Leden van de werkgroepen en Ledeninstellingen van het Erfgoedplatform Heumen hadden op 21 juni jongstleden hun jaarlijkse excursie.
Deze voerde ons naar Venray en zijn omgeving.
---> Lees hier het verslag

Wie wint de erfgoedprijs 2019 in de gemeente Heumen?

De Werkgroep Rood is onderdeel van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen en reikt voor het eerst een Erfgoedprijs uit voor de hele gemeente. Dit gebeurt tijdens de Open Monumentendag op zondag 15 september 2019.

Waardering
Met het toekennen van de prijs willen we waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten en tevens het erfgoed in onze gemeente onder de aandacht brengen. De erfgoedprijs zal nu in september uitgereikt worden aan een persoon, die op eigen initiatief met veel inzet en financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft onderhouden of gerestaureerd.

U kunt de informatie tot en met 30 juni 2019 zenden naar ons emailadres: rooderfgoedheumen@gmail.com.

---> Verder lezen en aanmelden


De Werkgroep WOORD en BEELD verzamelt VERHALEN die nog nooit zijn opgeschreven en de moeite waard zijn om te bewaren voor de huidige generatie en voor ons nageslacht. Wat mensen hebben beleefd staat niet in geschiedenisboeken en dat maakt historie juist levendig. Vandaag zijn er weer enkele verhalen toegevoegd. Lees hier verder.

Erfgoed Kalender 2019

  • 20.09.2019: Historische Pubquiz Geef je op -->
  • 15.09.2019: Open Monumenten Dag 2019 in Heumen. Meer informatie volgt.
  • 13.09.2019: Programma Vrijheid in het Rijk van Nijmegen, Gemeente Heumen. Lees hier het programma in de gemeente Heumen.
  • 29.06.2019: opening van onze zomertentoonstelling, op zaterdag 29 juni om 15.00 uur. De tentoonstelling is gewijd aan het werk van Wim van Woerkom, een van de belangrijkste kunstenaars uit het Nijmegen van de vorige eeuw. Lees hier verder -->
  • 21.06.2019: Excursie Erfgoed Platform Heumen naar Venray. Deelnemen ? Lees hier verder -->
  • 26.05.2019: Open poort wandeling Dassen Compensatie gebied Heumen Noord. Lees hier verder -->

OPROEP

Begin 2018 is de eerste editie van De Canon van de gemeente Heumen verschenen. Dit boek is met groot enthousiasme ontvangen. Op termijn komt er een tweede, herziene druk op de markt. Want een canon is continu in ontwikkeling.

Daarom een oproep aan allen die aan de totstandkoming van deze tweede druk willen bijdragen, om contact op te nemen met het Erfgoedplatform Gemeente Heumen via e-mail: info@erfgoedheumen.nl.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 3Nieuwsarchief


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer