AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beste relatie en lid van de Vereniging Erfgoedplatform gemeente Heumen,

Het bestuur hecht veel waarde aan een goede communicatie met de leden en beschikt daarvoor over uw contactgegevens.
De Vereniging Erfgoedplatform gemeente Heumen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt in een beveiligde web-omgeving om u te informeren over onderwerpen en ontwikkelingen die aan de orde zijn in het gebied dat de Vereniging als haar werkgebied ervaart en als zodanig zijn omschreven in de statuten.
Om goed en snel met u te kunnen communiceren, leggen wij uw voornaam of -letter, uw achternaam, uw fysieke adres en uw emailadres vast in een bestand dat we uitsluitend gebruiken om u, per mail, berichten te sturen en hanteren als ledenlijst.
De Vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan u te informeren, uit te nodigen voor verenigingsbijeenkomsten en u eventueel de jaarlijkse contributienota te sturen.
U heeft zich als lid van de Vereniging bij ons of een van haar werkgroepen opgegeven. Uw gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming. U kunt uw toestemming ieder moment intrekken, u doet dat via de link onder iedere mail die u van ons ontvangt. U heeft het recht om uw gegevens in ons systeem in te zien en of te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken u uit het bestand te verwijderen.
Wij doen dat onmiddellijk. Daarmee geeft U niet automatisch te kennen het lidmaatschap te willen beëindigen.
Wij zullen uw gegevens en/of informatie niet ter beschikking stellen en/of delen met derden, tenzij wij daar wettelijk toe worden verplicht.


Dit bericht is onderdeel van de voorgeschreven acties om te kunnen voldoen aan de geldende privacywetgeving zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG.

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer