ARCHEOLOGIE

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologie is opgericht in 2013 en telt elf enthousiaste leden die in Malden, Nederasselt en Overasselt wonen.

De werkgroep stelt zich ten doel om onderzoek te doen naar en bescherming van archeologisch erfgoed binnen de gemeente Heumen. Daarnaast wil de werkgroep bestaand archeologisch erfgoed beschermen.
Tot slot willen wij bekendheid geven over het erfgoed door middel van tentoonstellingen, publicaties, lezingen e.d.

Activiteiten in verleden en heden:

 • het inrichten van vitrines in het gemeentehuis in Malden.
 • onderzoek naar de vondsten gedaan bij de opgraving van kasteel Heumen.
 • organiseren van een tentoonstelling over de 2e wereldoorlog in het kader van Market Garden 70 jaar.
 • onderzoek naar de historie van Het Gilde St. Antonius Abt, in Overasselt en het verzamelen en tentoonstellen van zaken het gilde betreffende zoals gildeboeken, zilveren schilden, vaandel e.d.
 • regelmatig overleg met de gemeente over het behoud van het archeologisch erfgoed en actuele zaken.
 • betrokken bij de archeologische opgraving in het Werklandschap Schoonenburg / Overasselt.

Werkplannen voor 2019:

 • Vitrines Gemeentehuis: Inrichting expositie in vitrines gemeentehuis.
 • Market Garden Herdenking: Medewerking aan de organisatie en uitvoering van de herdenking.
 • Nationale Archeologiedagen: Onderzoek naar de mogelijkheden en evt. voorbereiding en uitvoering van een middag i.h.k.v. De Nat. Archeologiedagen.
 • Les kist: Onderzoek naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een 'les kist' voor archeologie-educatie op basisscholen.
 • Vennencahier: Materiaal verzamelen voor een later te schrijven cahier over de Vennen en de bewoners.
 • Vitrines 2020: Nieuwe invulling vitrines gemeentehuis voor 2020.
 • Onderzoeksproject: Onderzoeken nieuwe uitwerking/onderzoeksproject m.n. vondsten m.b.t. De Romeinse Wachttoren.
 • Expositie Schoonenburg: Voorbereiding van een expositie over de opgraving bij werklandschap Schoonenburg /Overasselt.
 • Projectvoorstel Sleeburg: Projectvoorstel maken over gemeentelijk monument Sleeburg -Overasselt: historische betekenis en onderzoeksmogelijkheden.

Leden/samenstelling van de werkgroep:

1. Tess Doorewaard
2. Mathieu Houben
3. Frank Oerlemans
4. Jo van Lieshout
5. Katja Zee
6. Theo Groeneveld
7. Marcel Degen
8. Marijne Magnee
9. Petra Thijssen
10. Rob de Loos

PS: Op de foto ontbreken: Jo van Lieshout, Marcel Degen en Marijne Magnee.

- Voorzitter werkgroep: Katja Zee

- Werkgroep email: archeologie.heumen@gmail.com

Meer interessante informatie & documenten:

 • 03.04.2019: Frank Oerlemans van de werkgroep Archeologie heeft een interessant artikel geschreven over de vondsten die gedaan zijn op Worsum. Lees hier het artikel -->
 • 16.12.2018: Interview radio station RN7 Nijmegen, n.a.v. de opgravingen op het Werklandschap in Overasselt november 2017 en maart 2018 en de inventarisatie van de vondsten die in 1980 verzameld zijn bij de opgraving van de resten van het kasteel Heumen. Luister hier naar het interview -->
 • 12.2018: Tentoonstelling in het gemeentehuis te Malden. Kleine vondsten uit onze gemeente. Lees hier verder -->

© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer