Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Protest op de dijk, nieuw verhaal van Theo Dinnissen

Theo Dinnissen, verbonden aan Woord en Beeld van het erfgoedplatform heeft al veel verhalen en gedichten geschreven. In 2017 schreef hij ‘Protest op de dijk’, het was toen heel actueel ivm de mogelijke plaatsing van 5 grote windturbines in de Coehoorn. Het onderwerp blijft anno 2020 in de gemeente nog steeds de gemoederen bezig houden. De gemeenteraad heeft in januari 2020 voorlopig gekozen om eerst Water, dan Zon en later Wind of andere energiebronnen te ontwikkelen.

Lees verder op: Protest op de Dijk


Nieuwsbrief nummer 3 is uit

Nieuwsbrief nummer 3 van het Erfgoedplatform is uit. U kunt zich aanmelden voor een gratis toezenden van deze Nieuwsbrief, die 4 maal per jaar verschijnt. Zo blijft u op de hoogte van het erfgoedgebeuren in de gemeente Heumen. Schrijf een mailtje naar: info@erfgoedheumen.nl.


Monument in Malden officieel onthuld

Tijdens de Open Monumentendagen in Malden in 2018 en 2019 hebben de kinderen een monument geschilderd wat gebaseerd is op de glas-in-lood ramen van de RK kerk te Malden, genaamd ‘de wonderbare visvangst’.

Lees verder op: Onthulling Monument


De Vloek van de Sleeburg - Een Oude Sage-

In de Dorpskrant Overasselt van december 2019 staat een artikel waarin de sage over de Sleeburg wordt genoemd. Overasselt bestond in de Middeleeuwen uit drie zgn. Heerlijkheden: Schoonenburg, Overasselt en Sleeburg. De Heerlijkheden werden bestuurd vanuit een verstevigd huis, een kasteel of burcht. Van de Heerlijkheid Sleeburg is maar weinig bekend. En de bijbehorende burcht is al vele eeuwen geleden verdwenen.

Het hele verhaal met vele illustraties is hier te lezen of onder de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt. Lees hier verder.


Fotografisch verslag Algemene Ledenvergadering

Op 30 oktober 2019 is in Ons Huis te Nederasselt de Algemene Ledenvergadering van het Erfgoedplatform Heumen gehouden.

Een kort fotografisch verslag treft u hier aan.


De Heumense molens. Een bewogen geschiedenis van molens en molenaars in Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt

Op een bijeenkomst in Buurderij De Lage Hof in Overasselt op woensdag 20 november a.s. zal het eerste exemplaar van deze uitgave aangeboden worden aan wethouder M. Schoenaker van de gemeente Heumen.

Bovendien zal de bestuursvoorzitter van de landelijke molenorganisatie De Hollandsche Molen, de heer N. Papineau Salm, een lezing verzorgen.

Meer informatie over deze bijeenkomst leest u in de bijlage.

U bent van harte welkom!
Namens het bestuur van het Erfgoedplatform

Erfgoed Kalender 2020


NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is onlangs het boek Achter het front, Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 4

De gemeente Heumen heeft een rijke geschiedenis van molens en molenaars. Nu staan er nog drie molens: de Maasmolen (Nederasselt), de Zeldenrust (Overasselt) en de Joannusmolen (Heumen).
Hierbij bieden wij u de derde nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2020 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer