Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste allen.

Helaas zijn we door de voortdurende coronamaatregelen genoodzaakt ook dit voorjaar geen algemene ledenvergadering (ALV) te houden. Het spijt ons bijzonder dat we daardoor niet in de gelegenheid zijn met elkaar te overleggen over de gang van zaken en elkaar te inspireren. Hopelijk is het komend najaar wel weer mogelijk een fysieke vergadering te beleggen. We brengen jullie hierbij graag op de hoogte van enkele lopende zaken die ondanks corona toch doorgang vinden:

  • met de gemeente zijn we in overleg over een meer adequaat beleid inzake Rijks- en gemeentemonumenten, naar aanleiding van de afbraak van het Rijksmonument Vosseneindseweg 5 in Heumen;
  • op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid – ondanks de coronasituatie – op 11 september a.s. een (afgeslankte) Open Monumentendag te organiseren met vooral buitenactiviteiten;
  • in voorbereiding is een beeldbank met foto’s, kaartmateriaal, bidprentjes, afbeeldingen van grafzerken, overige documenten, geluids- en videomateriaal en afbeeldingen van museale objecten die in de gemeente Heumen beschikbaar zijn;
  • dit voorjaar verschijnt een cahier met de titel: Kloostergoederen in Overasselt van St. Valéry en Graefenthal, geschreven door Harrie Joosten;
  • verder wordt een wandelroute uitgezet van Nederasselt via Overasselt naar Heumen (25 km) die de circumvallatielinie volgt die prins Maurits bij het bezet van Grave in 1602 heeft aangelegd; daarvoor heeft Frank Oerlemans unieke research verricht dat begin van dit najaar ook in boekvorm verschijnt met de titel Reconstructie van een linie;
  • de gemeente heeft bij het Kroonwerk Coehoorn een nieuw wandelpad aangelegd met de toepasselijke naam: Hertog van Parmapad; ook zijn de hagen van het kroonwerk doorgetrokken tot aan de Maas.
Wij hopen van harte dat we elkaar in het najaar wel tijdens een algemene ledenvergadering kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Frans Wildenborg, secr.


Nieuwsbrief nummer 9 is uit !!

Het bestuur van het Erfgoedplatform heeft alweer haar 9e Nieuwsbrief uitgegeven.
Zoals gewoon staat deze brief weer vol interessante onderwerpen, zoals de historische begraafplaatsen in de gemeente Heumen en de Motte van de Maldenburcht.

Lees onder de rubriek publicaties de hele Nieuwsbrief.


In Memoriam: Jo van Lieshout

Onlangs is Jo van Lieshout overleden, lid van de werkgroep archeologie. Met zijn metaaldetector had hij in onze gemeente al vele vondsten verzameld die hij zorgvuldig bewaarde. Hij vond het belangrijk om zijn vondsten te laten zien en vertelde er graag over. Op dit moment is in het gemeentehuis van Heumen een deel van zijn collectie tentoongesteld, die hij ter beschikking stelde.

Zo heeft hij ook meegewerkt aan een landelijk project van de Vrije Universiteit waarin vondsten van zoekers met een metaaldetector worden geïnventariseerd. Buiten op onderzoek gaan met zijn metaaldetector heeft hij tot op het laatst met veel plezier gedaan. Hij heeft vorig jaar mee geholpen met het zoeken naar vondsten bij de Erpewaai op de plek van een redoute uit de 80jarige oorlog. Zelf heb ik nog in november met hem gezocht naar vondsten op het moment dat het nieuwe fietspad langs de Hessenbergseweg werd aangelegd. Geduldig met grote inzet heeft hij uren gezocht. Het leverde niet veel op, maar ook dat is resultaat!

Jo was een gewaardeerd lid van onze werkgroep. We zullen zijn enthousiaste inbreng en kennis over het verleden gaan missen.

Katja Zee


Erfgoed Kalender 2021


NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is het boek Achter het front, Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 5

Kroonwerk Coehoorn

een verdedigingswerk van de Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse Nederasselt


Hierbij bieden wij u de negende nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2021 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer