Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden.
Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Algemene ledenvergadering van het Erfgoedplatform

WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 OM 19.30 UUR

in ONS HUIS

Kerklaantje 17,Nederassselt

Aansluitend aan de vergadering om 20.30 uur volgen drie presentaties over het Kroonwerk Coehoorn in Nederasselt. Jan Willemsen spreekt over de Tachtigjarige oorlog en de waterlinies als verdedigingswerken. Hans Dingemanse vertelt over de historie van Verloren Cost (Spaans) en Kroonwerk Coehoorn (Staats); de circumvallatielinie van 1602 wordt ook behandeld. En Jef Gielen licht de eerste plannen toe met de meidoornhagen van deze herfst en winter.

Ook toegankelijk voor niet-leden van het Erfgoedplatform.


VERSLAG OPEN MONUMENTENDAG 2019

SAMENVATTING Door goede samenwerking van het Erfgoedplatform en de gemeente ontstond een aantrekkelijk programma voor Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt. Open Monumentendag viel dit jaar samen met een grote manifestatie in Overasselt rond ’75 jaar Market Garden’. De bezoekersaantallen in Overasselt hebben hier onder geleden. In totaal bezochten 639 bezoekers de OMD activiteiten in de vier kernen.

INLEIDING Het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’ kwam aan bod in fototentoonstellingen in Malden en Heumen. Het programma werd vooral bepaald door de molens, musea, kerken, gilden, pontveren, heggen en wallen, zangkunst, schilderkunst, verhalen en gedichten.


Stichting Heemkunde Malden toont unieke foto’s over Malden tijdens de Tweede Wereldoorlog en bevrijding!

Het dorp Malden vervulde tijdens de beide operaties “Market Garden”, september 1944 en de operatie “Veritable” begin 1945 best wel een beetje een strategische rol zou men achteraf met de kennis van nu kunnen vaststellen.

In het verleden zijn er foto’s gemaakt tijdens en na de Tweede Wereldoorlog waarop duidelijk te zien is hoe de situatie er destijds feitelijk uit zag. Uit eigen kennis en ervaring zullen een aantal mensen, die verhalen gehoord hebben van hun ouders of grootouders, hierbij een toelichting geven en herinneringen ophalen.

Lees het hele programma hier.


Woord en Beeld brengt nieuwe flyer uit

De werkgroep "Woord en Beeld" van het Erfgoedplatform heeft onlangs een flyer uitgebracht.

‘Waard om bewaard te blijven’

De werkgroep Woord en Beeld van het Erfgoedplatf orm Heumen stelt zich ten doel om herinneringen en beelden uit het verleden levend en boeiend te houden voor de huidige en volgende generati es. Feiten lezen we in geschiedenisboeken, maar de dagelijkse gebeurtenissen staan daar niet in. Juist verhalen en beelden van dorpsbewoners zelf maken onze historie levendig.

Hoe gaan we te werk?

Door het interviewen van mensen die herinneringen hebben uit hun jeugd, halen wij de geschiedenis weer op. Hebt u bijvoorbeeld nog herinneringen aan de watersnood van 1926, de oorlog of de bevrijding? Deze verhalen slaan we op en werken we uit. Ook verzamelen we foto’s en fi lms van gebeurtenissen uit het dorpse verleden. Download hier de flyer: Waard om bewaard te blijven


Brochure met 3 wandelingen, herziene druk

In 2018 heeft de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt drie wandelingen door de rijke geschiedenis van Overasselt uitgezet. Hieronder vindt u naast de te downloaden brochure mét wandelkaart nog drie documenten voor verdere informatie.

De brochure met wandelkaart betreft de in juli 2019 beschikbaar gekomen 2e druk. In deze versie is een kleine wijziging in de rode route opgenomen, die betrekking heeft op het kerkepad en de verbinding tussen de informatiepunten 13 en 14. De drie wandelingen voeren u langs 47 interessante plekken.
Deze plekken (informatiepunten) zijn in een tweede document uitvoeriger beschreven en van beeldmateriaal voorzien (oude en nieuwe foto’s, kaartmateriaal).
Een derde document is een lijst met toponiemen: namen van percelen en boerderijen, met toelichting (van Zuijlen 1960).
Het vierde document is een kaart waarop veld- en boerderijnamen staan ingetekend (Rooijakkers, 1972).

Erfgoed Kalender 2019

  • 15.11.2019: 2e Gelderse Landdag.Op 15 november vindt de tweede Gelderse Landdag plaats in Theater De Lindenberg (Nijmegen). Lees verder op: Gelderse Landdag
  • 16.10.2019: Uitnodiging Preview Verhaal van Nijmegen. In samenwerking met Omroep Gelderland organiseert Erfgoed Gelderland een unieke preview van Verhaal van Nijmegen, één van de afleveringen van het televisieprogramma van Omroep Gelderland: Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van.... Deze previewbijeenkomst is speciaal bedoeld voor de erfgoedorganisaties in en rond Nijmegen en hun achterban. Geef je op -->

NIEUW !!

Naar aanleiding van de herdenking ‘75 jaar Operation Market Garden’ in september 2019 is onlangs het boek Achter het front. Heumen en Malden september 1944 – zomer 1945 verschenen.
De auteur Geert Dibbets (Malden) heeft nauwgezet de situatie in kaart gebracht waarin de bevolking van de dorpen Malden en Heumen terecht kwam tijdens en na de bevrijding door de geallieerden in september 1944.
Lees hieronder het volledige persbericht. Het boek is pas ná 18 september 2019 te bestellen.

Te Koop:

ERFGOEDREEKS DEEL 3


Hierbij bieden wij u de tweede nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

Nieuwsarchief


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer