ARCHIEF 2019


Werkbezoek B & W aan het Erfgoedplatform

Het werkbezoek van B & W en enkele ambtenaren aan het Erfgoedplatform speelde zich af in Overasselt. Het gezelschap kwam bijeen op 2 juni jongstleden om 12 uur in de Oude Kerk aan de Valkstraat voor een broodjeslunch met een inleiding door de voorzitter Harrie Joosten met als titel ‘Partners in Erfgoed’. Hierna stapten de deelnemers op de fiets voor een tocht langs historisch interessante plekken in Over- en Nederasselt.

Lees hier het verslag van het werkbezoek.


programma 75 jaar Vrijheid in het Rijk van Nijmegen, speciaal Gemeente Heumen

Donderdag 11 juli vond in het Infocentrum WO2 Nijmegen de aftrap plaats van het programma 75 jaar Vrijheid in het Rijk van Nijmegen. Bijgaand treft u een overzicht van alle activiteiten aan die zich in de gemeente Heumen afspelen in september.

Lees hier het programma in de gemeente Heumen.


Open Monumentendag 2019

Genieten van Heumens erfgoed op zondag 15 september

Op zondag 15 september is het Open Monumentendag in Nederland. Heumen neemt hier ook aan deel. De gemeente en het Erfgoedplatform organiseren dit samen. U kunt uw hart ophalen aan een gevarieerd programma in Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt.

Thema ‘Plekken van Plezier’ Het landelijk thema is dit jaar ‘Plekken van Plezier’. Waar vonden mensen vroeger ontspanning en vermaak met sport, toneel, muziek of feesten? Exposities met foto’s van vroeger zijn te zien in de kerk van Malden en café-zaal Kanaalzicht in Heumen.

Musea en tentoonstellingen De musea zijn gratis te bezoeken! Het accordeonmuseum De Muse toont zijn grote collectie van harmonica’s en accordeons. In ateliermuseum Jac Maris loopt een tentoonstelling met werken van Gab Smulders en Jac Maris met als thema de Tweede Wereldoorlog. Het agrarisch museum De Lage Hof brengt Market Garden in beeld.
In café-zaal Kanaalzicht wordt het kostbare antieke gildezilver van het St. Georgius Gilde van Heumen getoond.
In de Veldschuur aan de Maasdijk in Overasselt loopt een diavoorstelling met historische beelden van Overasselt.
Leo Ewals vertelt in het protestantse kerkje van Heumen over het grafmonument van de Nassau’s en de plaquette van Jac Maris.


De geschiedenis van het Kievitshofdijkje

Recentelijk verscheen in het ledenblad van Heemkunde Malden een artikel door Cees Elsten (Werkgroep GROEN) over de geschiedenis van het Kievitshofdijkje. Het is een interessant en boeiend verhaal over een kleurrijke geschiedenis.

Bijgaand een pdf van het artikel.


Uitnodiging vertelochtend Market Garden

Op vrijdag 13 september aanstaande zal in de Buurderij De Lage Hof een vertelochtend plaatsvinden. Een ochtend met verhalen van en door ooggetuigen over de oorlog en bevrijding van Overasselt. De vertellingen gaan o.a. over de dropping van de parachutisten en de landing van de Waco gliders. De meeste verhalen zijn uit eigen herinnering en worden geïllustreerd met foto’s, film en geluidsopnamen. Er is ook ruimte voor eigen verhalen over oorlog en bevrijding.

Lees het hele programma hier of door op de foto te klikken.


Nieuwsbrief Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Hierbij bieden wij u de eerste nieuwsbrief van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen aan.
Daarmee willen we u graag op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het erfgoed.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en u kunt zich gratis abonneren via het emailadres van het Platform. Graag nodigen we u uit om nieuwsitems in te sturen naar: info@erfgoedheumen.nl. Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief wilt doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Het abonnement is zoals gezegd gratis.

---> Lees hier het eerste nummer.


Verslag Excursie van het Erfgoed Platform Heumen

Leden van de werkgroepen en Ledeninstellingen van het Erfgoedplatform Heumen hadden op 21 juni jongstleden hun jaarlijkse excursie.
Deze voerde ons naar Venray en zijn omgeving.
---> Lees hier het verslag

Excursie van het Erfgoed Platform Heumen dit jaar naar Venray

Leden van de werkgroepen en Ledeninstellingen van het Erfgoedplatform Heumen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse excursie.
Deze voert ons op vrijdag 21 juni aanstaande naar Venray en zijn omgeving.
Het belooft een heel interessante dag te worden met bezoeken aan een boerenschans, werkplaats Kruisen en Kapellen, Historisch Platform Venray en de kunstschatten van de Petrus Banden Kerk. De deelname aan de excursie is gratis, maar u moet zich wel voor 14 juni aanmelden.

Het programma en meer informatie kunt u vinden in de bijlage. Lees hier verder -->


Wie wint de erfgoedprijs 2019 in de gemeente Heumen?

De Werkgroep Rood is onderdeel van het Erfgoedplatform Gemeente Heumen en reikt voor het eerst een Erfgoedprijs uit voor de hele gemeente. Dit gebeurt tijdens de Open Monumentendag op zondag 15 september 2019.

Waardering
Met het toekennen van de prijs willen we waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten en tevens het erfgoed in onze gemeente onder de aandacht brengen. De erfgoedprijs zal nu in september uitgereikt worden aan een persoon, die op eigen initiatief met veel inzet en financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft onderhouden of gerestaureerd.

U kunt de informatie tot en met 30 juni 2019 zenden naar ons emailadres: rooderfgoedheumen@gmail.com.

---> Verder lezen en aanmelden


Kievitshofdam weer in beeld in het Heumense landschap

De Kievitshofdam heeft een nieuwe start gemaakt in het Heumense Landschap. Cultuurhistorie en natuur hebben weer een nieuwe balans gekregen op dit kleine stukje grond met zo veel geschiedenis. Dankzij de openstelling als struinroute en de opname in het wandelknooppuntennetwerk Rijk van Nijmegen Zuid is de dam en omgeving van dichtbij te bekijken door de wandelaar.

Lees hier het hele artikel


Priester Sander Kesseler deed zijn eerste mis in Heumen

Onder zeer grote belangstelling en omringd door zijn familie hield priester Sander Kesseler afgelopen zondag zijn eerste mis in Heumen. Hij werkt in Uganda in een vluchtelingenkamp nabij de stad Gulu. Lees hier een uitgebreid artikel in De Gelderlander.

Het Erfgoedplatform bezorgt om de Garstkamp

Het Erfgoedplatform vraagt aan de Raadsleden CDA, VVD, PvdA, DGH, GroenLinks, D66, en College B & W aandacht voor het onderwerp Bestemmingsplan Garstkampsestraat 2A op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart.
In bijgaande brief aan uw Raad roepen wij u op geen besluiten te nemen die sloop van De Garstkamp mogelijk maken.

---> Lees hier de brief


Al eeuwen wonen op een rivierduin

Frank Oerlemans van de werkgroep Archeologie heeft een interessant artikel geschreven over de vondsten die gedaan zijn op Worsum.

Lees hier het artikel -->


Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG)

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op zondag 14 april 2019. Het thema van de studiedag is: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

Bijgevoegd zijn de uitnodiging & programma + aanmeldingsformulier.


Grave, geliefde stad, toneel van drama’s

GRAVE - In Grave is maandag 1 april om 20 uur een lezing over Maria van Gelre en de burcht in Grave. Johan Oosterman, eerder gastconservator van de tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre' in Museum Het Valkhof, vertelt in de Graafse bibliotheek over Grave in Gelre, de stad en de landsheerlijke burcht. Een lezing door een kenner van de burcht en zijn belangrijkste bezoekers.

Lees hier verder -->


Het Erfgoedplatform vraagt aan de Raadsleden CDA, VVD, PvdA, DGH, GroenLinks, D66, en College B & W aandacht voor het onderwerp Bestemmingsplan Garstkampsestraat 2A

Het Erfgoedplatform vraagt uw aandacht voor het onderwerp Bestemmingsplan Garstkampsestraat 2A op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart.
In bijgaande brief aan uw Raad roepen wij u op geen besluiten te nemen die sloop van De Garstkamp mogelijk maken.

Lees hier de brief


Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG)

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische voorjaarsstudiedag op zondag 14 april 2019. Het thema van de studiedag is: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

Bijgevoegd zijn de uitnodiging & programma + aanmeldingsformulier.


Grave, geliefde stad, toneel van drama’s

GRAVE - In Grave is maandag 1 april om 20 uur een lezing over Maria van Gelre en de burcht in Grave. Johan Oosterman, eerder gastconservator van de tentoonstelling 'Ik, Maria van Gelre' in Museum Het Valkhof, vertelt in de Graafse bibliotheek over Grave in Gelre, de stad en de landsheerlijke burcht. Een lezing door een kenner van de burcht en zijn belangrijkste bezoekers.

Lees hier verder -->


De Werkgroep WOORD en BEELD verzamelt VERHALEN die nog nooit zijn opgeschreven en de moeite waard zijn om te bewaren voor de huidige generatie en voor ons nageslacht. Wat mensen hebben beleefd staat niet in geschiedenisboeken en dat maakt historie juist levendig. Vandaag zijn er weer enkele verhalen toegevoegd. Lees hier verder.

Lezingenreeks NVG Nijmegen

Lezing dinsdag 12 maart 2019: “Rijk en machtig in de Republiek (en in en via Gelderland)”
Door Kees Zandvliet
In de steden van Holland, het machtigste en rijkste gewest van de Republiek, wonen veruit de meeste rijken. Handel, rijkdom en macht zijn nauw met elkaar verbonden. Die rijken zijn via hun familienetwerk, hun politieke ambten of bijvoorbeeld via de VOC verbonden met steden en landelijke gebieden, met de regionale of internationale politiek of met gebieden overzee. In mindere mate zijn rijken te vinden in andere gewesten dan Holland. Door politieke en economische ontwikkelingen neemt het aantal rijken elders toch wat toe in de 18de eeuw, bijvoorbeeld ook in Gelderland. Op deze aspecten wordt op deze avond dieper ingegaan.

Lees hier verder voor de overige lezingen -->


St.Antonius Abt Gilde Overasselt Heropgericht

De oudste bron over het Gilde van Overasselt gaat terug tot 1661. Jammer genoeg viel het gilde rond 1970 stil, maar is nooit opgeheven. Op initiatief van Jo van Lieshout uit Nederasselt, lid van de Werkgroep Archeologie van het Erfgoedplatform, zijn de mogelijkheden voor een heroprichting onderzocht.
Dat heeft geleid tot de notariële heroprichting in 2018 en de kerkelijke inzegening op 20 januari 2019.

Jo van Lieshout en Harrie Joosten begonnen hun historisch onderzoek naar het gilde in 2014.
De gildeboeken en het belangrijkste gildezilver bleken bewaard te zijn door de Antonius Abt Parochie van Overasselt. De gemeente Heumen had ook een aantal koningsschilden. Enkele schildjes zijn door de gemeente in bruikleen gegeven aan het Valkhofmuseum in Nijmegen. Het vaandel is verloren gegaan. Het gilde was ooit ook eigenaar van een aantal percelen grond.
Onderzoek wees uit dat deze percelen nieuwe eigenaren hebben gekregen. Van de erfenis van het oude gilde is dus weinig overgebleven. Met deze beperkte middelen, maar met grote gedrevenheid, ging Jo van Lieshout werken aan de heroprichting.

Tot op heden telt het gilde bijna 30 leden, mannen en vrouwen. Er is een bestuur, uniformen en een nieuw vaandel.
Met veel enthousiasme zijn de gildebroeders en zusters aan het werk gegaan met als hoogtepunt de kerkelijke inzegening op zondag 20 januari 2019, de eerste zondag na de naamdag van St. Antonius Abt.

Lees hier verder -->


Heroprichting en inwijding St. Antonius Abt Gilde

Op zondag 20 januari 2019 zal de inwijding van het St Antonius Abt Gilde te Overasselt plaatsvinden. Dit zal geschieden om 11.00 uur in de kerk H. Antonius Abt.

... Het St. Antonius Abt gilde van Overasselt ging rond 1970 ter ziele. De voortzetting van het oude gilde in een nieuw jasje komt dichterbij. Een 20-tal mannen – en vrouwen – heeft al belangstelling getoond. Over de geschiedenis van het Overasseltse gilde is in de afgelopen jaren veel informatie verzameld. Nu is het tijd om te zien of heroprichting mogelijk is. Er zijn gesprekken gevoerd met allerlei personen en instanties zoals de St. Antonius Abt parochie, de gemeente, oud-leden van het Gilde en andere belangstellenden.

De traditie
Het oude gilde had een nauwe band met de kerk en de overheid. Het jaarfeest van de patroonheilige St. Antonius Abt op 17 januari was een ijkpunt; bij het inhalen van een nieuwe pastoor of burgemeester trad het gilde aan. En het koning schieten is een overblijfsel uit de tijd dat de schutters als buurtwachters, ‘De Nachtwacht’, optraden.

Mannen én vrouwen
Omwille van de duurzaamheid moet het nieuwe gilde moderner worden. De traditionele Broederschap stond alleen open voor mannen. In het nieuwe gilde zal ook plaats moeten zijn voor vrouwen. De belangrijkste bestaansreden van de oude gildes was de onderlinge solidariteit. Het gilde hielp zijn leden wanneer ze door ziekte of ouderdom niet konden werken. Ook regelde het vaak de begrafenis van zijn leden en ondersteunde hun gezin. Dat kan ook in onze tijd van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ weer een reden zijn om zich te verenigen. Uitgangspunt van de initiatiefnemers: de leden van het nieuwe gilde bepalen de uitgangspunten van hun vereniging. ...

Bron: www.overasselt.info/activiteit/heroprichting-gilde/


Optekenen van Het Verhaal van Gelderland van start

In het Huis der Provincie in Arnhem is woensdagmiddag 16 januari 2019 de aftrap gegeven voor het schrijven van Het Verhaal van Gelderland. Ergens in 2022 moet het in boekvorm verschijnen.
Het Verhaal van Gelderland valt in vier grote delen uiteen. De tijd dat Gelderland nog niet bestond, Gelre in de Middeleeuwen, als onderdeel van De Nederlanden en als onderdeel van het Koninkrijk.
Het Verhaal moet in tien hoofdvragen antwoord geven op zeg maar 25 eeuwen Gelderland, Gelre en het gebied waaruit dit is ontstaan. Veel is bekend in losse stukken zonder samenhang. Nu wordt naar die samenhang gezocht, waarvoor ook een beroep wordt gedaan op lokale kennis. Daarbij wordt ook het Overkwartier betrokken, Roermond en Goch (Dld). De schrijvers zullen zeker ook regionale bijeenkomsten organiseren om te horen wat zeker niet mag ontbreken in Het Verhaal.

Lees hier verder -->


© 2019 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer