ARCHIEF 2018

Interview radio station RN7 Nijmegen

met Katja Zee en Frank Oerlemans. Beiden zijn lid van het erfgoedplatform Heumen werkgroep archeologie.
Het interview vond plaats naar aanleiding van de opgravingen op het Werklandschap in Overasselt november 2017 en maart 2018 en de inventarisatie van de vondsten die in 1980 verzameld zijn bij de opgraving van de resten van het kasteel Heumen.

Luister hier naar het interview -->


Tentoonstelling in het gemeentehuis te Malden

Kleine vondsten uit onze gemeente,
archeologische getuigenissen van het leven
40 jaar verzamelen …

In het gemeentehuis te Malden is vanaf 17 december 2018 een tentoonstelling te zien over unieke vondsten, zoals o.a. gespen, knopen, munten, regimentsknopen, stadsgewichtjes en zegeloodjes enz. U vindt de vitrines met talrijke uitgestalde voorwerpen op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Deze kleine tentoonstelling bestaat geheel uit vondsten die één van onze gemeenteleden over een periode van 40 jaar bij elkaar heeft verzameld. Alles is gevonden in de bodem in onze omgeving.

Lees hier verder -->


Historische Heggen en Wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen

Het Erfgoedplatform Heumen en Historische Vereniging Tweestromenland, gaan in samenwerking met de gemeenten Heumen en Wijchen en medegefinancierd door de provincie Gelderland, de historische heggen en wallen binnen de beide gemeenten inventariseren.

Onder historische heggen en wallen worden lijnvormige landschapselementen verstaan van vóór 1945. Dergelijke elementen staan de laatste decennia zwaar onder druk en dreigen te verdwijnen uit het landschap. Met het verdwijnen van deze historische elementen verdwijnen ook de traditionele onderhouds-methoden.

Op 12 december 2018 zal een start / introductie bijeenkomst georganiseerd worden voor bewoners, eigenaren en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats in café ‘De Zon’ aan de Hoogstraat (hoek Kasteelsestraat) te Overasselt. Vanaf 19.30 bent u welkom, en de avond zal om 20.00 officieel van start gaan.
Lees hier verder -->


Zorgen om Heumens Erfgoed

Namens de werkgroepen ARCHEOLOGIE en HEERLIJKHEDEN OVERASSELT, heeft het bestuur een brief gestuurd naar het College van B en W en de leden van de Gemeenteraad en haar Commissies.
Onder de titel Zorgen over ons cultureel erfgoed, wordt aandacht gevraagd voor drie locaties in Overasselt waar het archeologisch erfgoed in gevaar is. Met de brief is een opdracht van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober uitgevoerd. Lees hier verder -->

Namens Heumen in Beeld, het St. Georgius Gilde Heumen, het Jac Maris Museum en de Werkgroep ROOD heeft het Erfgoedplatform zijn zorgen over het lot van de RK H. Georgius kerk van Heumen overgebracht aan het bestuur van de Parochie De Twaalf Apostelen en pastor Aloys van Velthoven. Lees hier verder -->


Stichting Heemkunde Malden organiseerde een lezing.

Bart Janssen vertelde op 6 november aanstaande, over nieuwe ontdekkingen over de frontstadperiode van Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Locatie: Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, Kerkplein 8 te Malden.

Lees hier de hele uitnodiging....

PS: Bron van Foto: Regionaal Archief Nijmegen.


Doe mee aan de natuurwerkdag op 3 november!

Zaterdag 3 november wordt de jaarlijkse Natuurwerkdag gehouden. Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Ook in de gemeente Heumen kunt u meewerken aan het onderhoud van het landschap. Zoals het onderhoud aan hagen en bossingels of het plaggen van heide. De locaties zijn in het Lierdal, het dassengebied in Heumen-Noord, op het scoutingterrein St. Walrick en in de Overasseltse vennen.

De gemeente Heumen vindt, samen met het Erfgoed Platform Heumen, het belangrijk het onderhoud van landschap door vrijwilligers te stimuleren. Het landschap vraagt jaarlijks onderhoud. Onder deskundige begeleiding kunt u kennis maken met een oorspronkelijke wijze van heggenbeheer; namelijk het vlechten van heggen. Ook kunt u heggen knippen, snoeien en knipsel verzamelen, bloembollen planten, of heide plaggen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 2 november op www.natuurwerkdag.nl. Als u uw postcode invoert, vindt u de werklocaties en een omschrijving van de werkzaamheden. Na aanmelding ontvangt u verdere informatie. Voor alle locaties geldt: ervaring is niet nodig, wel zin om de handen uit de mouwen te steken! Help mee natuur en landschap te onderhouden!


Goede opkomst Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 31 oktober hield het Erfgoedplatform Heumen haar 2e Algemene Leden Vergadering (ALV) van dit jaar in Café Kanaalzicht te Heumen.
Veel afgevaardigden van de leden, de werkgroepen en instellingen, waren aanwezig om op een constructieve wijze de agenda af te handelen. Naast de herbenoeming van de voorzitter en de penningmeester, mochten we een nieuw lid van het Platform begroeten: Heemtuin Malden. Aan de hand van een schitterend verhaal over het beheer van de akkers, gaven zij acte de présence.

Het bestuur presenteerde haar plannen voor 2019 en de afgevaardigden van de diverse werkgroepen gaven een duidelijk inzicht in hun plannen voor 2019. Deze plannen zijn eveneens op de website van het Erfgoed te lezen (zie: leden, werkgroepen). De voorzitter van de avond gaf ten slotte nog een overzicht van de verkoop van de 3 cahiers.
Van het laatste cahier: De Canon van de Gemeente Heumen, zijn er inmiddels bijna 500 stuks verkocht; het cahier is uiteraard nog steeds te koop !).

Na de pauze verzorgde Harrie Joosten van de onlangs toegetreden werkgroep Heerlijkheden Overasselt een presentatie met als titel: “Wie hadden het voor het zeggen in Overasselt”. In een helder betoog schetste hij de historische lijnen waarlangs de ontwikkeling in en rond Overasselt vanaf 900 na Christus, zich heeft plaatsgevonden. De presentatie, alsmede de samenvatting van de lezing kunt u hier (presentatie & samenvatting) nalezen. Tevens zijn die terug te vinden op de pagina van de werkgroep Heerlijkheden Overasselt (zie: leden, Instellingen, Historie).


Algemene Ledenvergadering


Het bestuur van het Erfgoedplatform nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering (ALV) van het Erfgoedplatform op:

woensdag 31 oktober a.s., om 20 uur in Café Kanaalzicht, Dorpstraat 5, Heumen.

Tijdens deze ALV zullen o.m. de werkplannen van de werkgroepen en het bestuur voor 2019 worden toegelicht. De agenda en het verslag van de vorige ALV zijn medio oktober naar de leden gestuurd.

Na afloop van de vergadering zal de onlangs nieuw toegetreden Werkgroep Heerlijkheden Overasselt een presentatie verzorgen met als titel: "Wie had het voor het zeggen in Overasselt".


Folder Werkgroep GROEN


Werkgroep Groen Erfgoed bestaat sinds 2011 en heeft zes leden.
Allen zijn al jaren actief in het groen en in het erfgoed, als vrijwilliger of als professional.

Groen erfgoed, wat is dat?
Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen: van historische tuinen tot oude parken, van groenaanleg op oude begraafplaatsen tot kloostertuinen, van grafheuvels tot terpen, van lanen tot houtwallen en dammen, maar ook boerenlandpaden, kerkpaden, een heemtuin of het groen op verdedigingswerken. Het is geen natuurlijk gevormd landschap, maar juist cultuurlandschap: door mensen bedacht en aangelegd.

- > Onlangs heeft de werkgroep een schitterende nieuwe folder uitgebracht die hier te bewonderen is.

Fotoverslag oogstfestival boomgaard Elshof


Zaterdag vierden we voor de derde keer het appeloogstfeest in de boomgaard van de Elshof.
De weergoden waren ons goed gezind. Veel kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's kwamen naar deze prachtige plek.

Als herinnering bijgaande foto impressie van deze mooie dag. Bekijk hier het fotoverslag.

Dank aan ieder die mee heeft geholpen om deze dag te laten slagen.

Harrie Joosten, Erfgoedplatform
Marieke Bos, gemeente Heumen
Wim Wille, spellen en pannenkoeken
Mathilde Hofmans, pannenkoeken en spellen
Jef Gielen, hoogstambrigade
Jeroen Charpentier, hoogstambrigade

PREHISTORIE EN ROMEINEN BELICHT IN KASTEEL WIJCHEN

De jaarlijkse excursie van het Erfgoedplatform bracht ons naar het Kasteel en Museum Wijchen. Op 26 september om 14 uur werd de groep van 16 personen ontvangen door Jan Verhoogt (vrijwilliger) en Ben Teubner (conservator). Op verzoek van het Erfgoedplatform stonden 3 thema’s centraal: de prehistorische bewoning van het vennengebied, de Romeinse aanwezigheid in de regio en de geschiedenis van het Kasteel Wijchen.

- Lees hier het hele verslag.

VERTELOCHTEND
MARKET GARDEN
vrijdag
14 september 2018

OPEN
MONUMENTENDAG
zondag
9 september 2018VERTELOCHTEND
HISTORISCHE WANDELING
vrijdag 31 augustus 2018
v.a. 10.15 uur
Bibliotheek in Verenigingsgebouw Overasselt

Het thema is deze keer een historische wandeling die door de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt is samengesteld.
De route voert langs een aantal boeiende locaties uit de rijke geschiedenis van Overasselt.
Aan de hand van foto's en oude prenten gaat Hans van Lanen, met steun van andere leden van de Werkgroep, de denkbeeldige tocht met de aanwezigen maken.
Voor alle bezoekers aan de bibliotheek is een gratis exemplaar van een folder met de wandelroutes beschikbaar.
De inloop met koffie/thee begint om 10:15 uur.

PRESENTATIE ERFGOEDREEKS DEEL 3
woensdag 20 juni 2018
Verenigingsgebouw Overasselt


© 2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen * AVG * Disclaimer